Joana Lluch

Joana Lluch és estudiant del Màster en Cooperació al Desenvolupament. Ha estat voluntària a Creu Roja i també fent les pràctiques de Gestió de Projectes de Cooperació a una associació.

Candidatura