Àlvar Anyó Antón

Àlvar és mestre i sindicalista, li preocupen les relacions personals i la resolució dels conflictes. S’estima la terra i el patrimoni. Considera la crisi ambiental en la que estem inmersos com el gran repte individual i col·lectiu al que ens hem d’enfrontar. Ha estat membre de l’Associació Cultural Alambor i activista ambiental.

Candidatura