Benicarló amable

bicis

Algunes prioritats

Augmentar l’arbrat als espais públics per a proporcionar refugis climàtics.

Orientar la vida de Benicarló cap a la mar amb la peatonalització de l’avinguda Marqués de Benicarló i el desviament del trànsit per la zona del Port.

Prolongar el passeig Manuel Azaña per guanyar un espai de lleure i evitar la regressió de la costa sud.

Eliminar les barreres arquitectòniques de Benicarló per fer una ciutat totalment accessible.

Incrementar la xarxa de carril bici dins del municipi assegurant la connexió de tots els punts claus de Benicarló.

Dotar totes les zones de Benicarló de l’equipament necessari (papereres, bancs, ombres, enllumenat…) durant tot l’any.